İş Güvenliği

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ (İSG) POLİTİKAMIZ

Kendisine başarıyı getiren çalışanlarına değer veren AKPEN Plastik Pencere Aks. Nak. San. İç ve Dış A.Ş.  çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını ön planda tutarak, çalışmaya ve toplumsal değerlere saygılı olmaya büyük önem verir.

Hedefimiz;
Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması için riskleri belirleyip gerekli iyileştirmeleri yapmak, sonuçları sürekli olarak izleyerek risklerimizi minimuma ve bu doğrultuda da kaza sayısını sıfıra indirmektir.

Beklentimiz;
Sürekli iyileştirmeler ve eğitimler neticesinde iş kazalarını sıfıra indirerek çalışanlarımızın güvenini pekiştirmektir.

Amaç;
Hedef ve beklentilerimizin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki ilkeler benimsenmiştir.

Çalışma ortamında tehdit olabilecek tüm unsur ve olasılıkların minimuma indirgenmesine yönelik olarak AKPEN PLASTİK tarafından geliştirilen İSG politikası;

-İSG risklerini minimuma indirerek, çalışanlarımızın ve ilgili taraflarınsağlığı için daha güvenli çalışma ortamı sağlamak

-İSG gereklerini yerine getirmek amacıyla amaç ve hedeflerin periyodik olarak belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve düzenli olarak gözden geçirilmesiyle sürekli iyileştirilmesini sağlamak.

-İSG konusunda yükümlü bulunduğumuz tüm yasal ve diğer zorunluluklarauyumun sağlanması için İSG Yönetim Sisteminin etkin olarak yürütülmesini sağlamak.

-Çalışmalarımızda ileri seviyede iş güvenliği uygulamalarını esas alan sistemler oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak.

-Ürünlerimizin tasarım ve üretim süreçlerinde, geliştirilmiş uygun teknolojiler kullanarak ve makinelerde teknolojik gelişmeleri takip ederekiş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlamak.

-Çalışan bütün personelimize, düzenlenen ve planlanan eğitimler yoluylabu bilinci aşılamak.

-Başta çalışanlarımız olmak koşuluyla doğrudan ve dolaylı olarak etkileşimiçinde bulunduğumuz kişi, kurum ve kuruluşlara İSG bilincini kazandırmak.

Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirici ve önleyici faaliyetlerimiz de ana ve alt faaliyetlerimizin uygulamaları ışığında gelişerek devam etmektedir.